Ankara, Türkiye
+90 537-770-1171

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Politika, bir müşteri web sitemizi, hizmetlerimizi, ürünlerimizi ve içeriğimizi kullandığında hangi bilgileri topladığımızı açıklar. Bu açıklamada ayrıca şirketimizin müşteri ve ziyaretçilerin verilerini nasıl topladığını, ve işlediğini (kullanma / aktarma / silme) de belirtiyoruz. Regant Media olarak önce müşterinin güvenini kazanmak ve ikinci olarak gizlilik yasalarına uymak için tüm süreci açıkça sergiliyoruz.

 

Reklamlardan para kazanmadığımız için reklam kapsamındaki verileri saklamıyoruz. Regant Media, işini şirketin kendisi ve müşterisi için geliştirilebilir hale getirmek için yalnızca bilgilerini izler.

 

Web sitemizi (www.regantmedia.com) ziyaret ettiğinizde / kullandığınızda, bize gönüllü olarak belirli bilgileri verirsiniz. Bizi bağlarsanız ve şirketle bir anlaşma yapmaya karar verirseniz, ödeme bilgilerini ve sözleşmeyle ilgili gerekli ayrıntıları da toplarız.

 

Kişisel Bilgiler: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişi / şirket hakkında her türlü bilgi, şifrelenmiş veya anonim hale getirilmiş kişisel bilgileri veya kamuya açık olmayan bilgilerle birleştirilmemiş kamuya açık bilgileri içermez.

 

Hassas Kişisel Bilgiler: Bunlar da kişisel bilgiler kapsamındadır ancak özellikle şunları içerir; Irk, etnik köken, siyasi görüş, din, felsefi inançlar, sendika üyeliği, sağlık, cinsiyet, Sosyal Güvenlik yardımları hakkında bilgi, cezai veya idari işlemlerle ilgili bilgileri, bekleyen yasal işlemler bağlamı dışında ifşa etmek.

 

Veri Sorumlusu: Veri sorumlusu olarak Regant Media, müşteri ile Regant Media arasındaki sözleşme ilişkisine uygun olarak, müşterinin kişisel bilgilerini şirket kapsamında ve çerçevesinde işleyebilir.

 

İşimizi şirketin kendisi ve müşteri için gerçekleştirilebilir kılmak için, yalnızca genel kişisel bilgileri, bu bilgileri hassas kişisel bilgilerle ilişkilendirmeyerek izliyoruz.

 

Bilgi İşleme Amaçları

 

-Yasalara Uygun Faaliyetlerin Yürütülmesi

-Hukuki İşlerin Takibi ve Yürütülmesi

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

-İş Sürekliliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Depolama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Sözleşmeye Bağlı Süreçlerin Yürütülmesi

-Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

-Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Müşterinin Hakları

 

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek.

-Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme.

-Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek.

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

-Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin bulunduğu üçüncü kişilere bildirilmesini isteme transfer edildi.

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonuç çıkması durumunda itiraz etme.

-Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

 

Bir kişi veya şirket hakkındaki kişisel bilgiler / veriler şunları içerebilir:

-Ad

-Adres

-İletişim bilgileri

-Finansal bilgi

-Paylaşılan Belgelerdeki Bilgiler

-Doldurulan formlardaki kişisel bilgiler

 

Bilgiler Nasıl Kullanılır?

 

Topladığımız bilgileri müşteriye uygun hizmetleri sağlamak için kullanırız. Regant Media, müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya heveslidir ve bu, iletişime geçilebilir, daha hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı olmak demektir. Toplanan bilgiler yalnızca bu unsurlara ulaşmak için kullanılır.

 

Güvenlik önlemleri

 

Regant Media, müşterinin bilgilerini yetkisiz erişimden ve yasadışı işlemeye, kazara kayıp ve hasara karşı korur.

 

Bilgilerinizi, makul olarak talep ettiğimiz sürece ve her durumda, veri koruma mevzuatı izin verdiği sürece saklarız.

 

Bilgilerin İnternet üzerinden aktarılmasının tamamen güvenli olmadığını ve bilgilerinizi korumak için adımlar atmamıza ve hassas davranmamıza rağmen, web sitesi aracılığıyla iletilen bilgilerin mutlak güvenliğini garanti edemeyeceğimizi unutmamak önemlidir.

 

Regant Media, şirkete emanet edilen kişisel bilgileri korumak için bilgi güvenliği yönetimi konusunda endüstri standartlarını takip eder.

 

Şirket İletişim Bilgileri:

 

Daha fazla bilgi için info@regantmedia.com adresinden bizimle iletişime geçin.